• Naziv: ĐURAS DARKO
  • Naselje: Prevlaka, 10372
  • Grad/Općina: Rugvica
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ĐURAS DARKO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 144,60 HRK 577,87 HRK
ĐURAS DARKO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.546,64 HRK 2.171,82 HRK
ĐURAS DARKO EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 983,28 HRK 1.408,49 HRK
ĐURAS DARKO EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.380,36 HRK 3.014,89 HRK
Ukupno 4.054,88 HRK 7.173,07 HRK