• Naziv: BOROVAC STEVO
  • Naselje: Otočac, 53220
  • Grad/Općina: Otočac
  • Županija: Ličko-senjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
BOROVAC STEVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 293,36 HRK 1.172,30 HRK
BOROVAC STEVO EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 2.485,19 HRK 14.082,76 HRK
BOROVAC STEVO EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 3.066,57 HRK 3.410,61 HRK
BOROVAC STEVO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 2.636,16 HRK 4.170,65 HRK
BOROVAC STEVO EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.792,64 HRK 2.567,94 HRK
BOROVAC STEVO EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 2.248,56 HRK 5.798,33 HRK
BOROVAC STEVO Nacionalna potpora Mliječne krave 2017 1.860,94 HRK 0,00 HRK
Ukupno 14.383,42 HRK 31.202,59 HRK