• Naziv: MENDEŠ PERO
  • Naselje: Andrilovec, 10370
  • Grad/Općina: Dugo Selo
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
MENDEŠ PERO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 158,02 HRK 631,68 HRK
MENDEŠ PERO EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 703,28 HRK 3.985,04 HRK
MENDEŠ PERO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.517,54 HRK 2.112,71 HRK
MENDEŠ PERO EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 947,70 HRK 1.357,65 HRK
MENDEŠ PERO EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.338,74 HRK 2.945,15 HRK
MENDEŠ PERO Nacionalna potpora Mliječne krave 2017 2.481,25 HRK 0,00 HRK
Ukupno 7.146,53 HRK 11.032,23 HRK