• Naziv: PEH LJILJANA
  • Naselje: Prečec, 10370
  • Grad/Općina: Brckovljani
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
PEH LJILJANA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 81,23 HRK 342,17 HRK
PEH LJILJANA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 932,63 HRK 1.219,62 HRK
PEH LJILJANA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 545,80 HRK 781,91 HRK
PEH LJILJANA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 797,05 HRK 1.693,28 HRK
Ukupno 2.356,71 HRK 4.036,98 HRK