• Naziv: TOR IVICA
  • Naselje: Gradec Pokupski, 10451
  • Grad/Općina: Pisarovina
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
TOR IVICA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 364,79 HRK 1.457,52 HRK
TOR IVICA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 2.176,42 HRK 1.923,07 HRK
TOR IVICA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 3.499,55 HRK 4.870,74 HRK
TOR IVICA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 2.368,38 HRK 3.392,72 HRK
TOR IVICA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 3.085,55 HRK 6.789,84 HRK
TOR IVICA Nacionalna potpora Cijepljenje zbog bolesti kvrgave kože 2017 750,00 HRK 0,00 HRK
TOR IVICA Nacionalna potpora Mliječne krave 2017 1.860,94 HRK 0,00 HRK
Ukupno 14.105,63 HRK 18.433,89 HRK