• Naziv: BORIĆ MARINA
  • Naselje: Križpolje, 53261
  • Grad/Općina: Brinje
  • Županija: Ličko-senjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
BORIĆ MARINA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 120,05 HRK 479,68 HRK
BORIĆ MARINA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 999,70 HRK 5.718,73 HRK
BORIĆ MARINA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.091,45 HRK 1.693,72 HRK
BORIĆ MARINA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 730,91 HRK 1.046,99 HRK
BORIĆ MARINA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 938,37 HRK 2.354,46 HRK
BORIĆ MARINA Nacionalna potpora Cijepljenje zbog bolesti kvrgave kože 2017 750,00 HRK 0,00 HRK
Ukupno 4.630,48 HRK 11.293,58 HRK