• Naziv: GRUICA KATARINA
  • Naselje: Lupoglav, 10370
  • Grad/Općina: Brckovljani
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
GRUICA KATARINA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 135,47 HRK 541,38 HRK
GRUICA KATARINA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.451,27 HRK 2.034,78 HRK
GRUICA KATARINA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 988,84 HRK 1.416,54 HRK
GRUICA KATARINA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.293,33 HRK 2.824,74 HRK
Ukupno 3.868,91 HRK 6.817,44 HRK