• Naziv: MARGETINAC ANA
  • Naselje: Velika Trnovitica, 43285
  • Grad/Općina: Velika Trnovitica
  • Županija: Bjelovarsko-bilogorska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
MARGETINAC ANA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 333,33 HRK 1.331,85 HRK
MARGETINAC ANA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 961,99 HRK 849,99 HRK
MARGETINAC ANA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 3.198,09 HRK 4.451,24 HRK
MARGETINAC ANA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 2.164,61 HRK 3.100,87 HRK
MARGETINAC ANA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 2.819,99 HRK 6.205,05 HRK
MARGETINAC ANA Nacionalna potpora Cijepljenje zbog bolesti kvrgave kože 2017 750,00 HRK 0,00 HRK
Ukupno 10.228,01 HRK 15.939,00 HRK