• Naziv: VUKOJE LJILJANA
  • Naselje: Brest Pokupski, 44250
  • Grad/Općina: Petrinja
  • Županija: Sisačko-moslavačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
VUKOJE LJILJANA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 138,08 HRK 552,08 HRK
VUKOJE LJILJANA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 582,69 HRK 3.301,78 HRK
VUKOJE LJILJANA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 1.672,07 HRK 1.478,07 HRK
VUKOJE LJILJANA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.325,63 HRK 1.845,06 HRK
VUKOJE LJILJANA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 897,22 HRK 1.285,36 HRK
VUKOJE LJILJANA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.168,97 HRK 2.572,03 HRK
Ukupno 5.784,66 HRK 11.034,38 HRK