• Naziv: SKENDER LJILJANA
  • Naselje: Selsko Brdo, 10451
  • Grad/Općina: Pisarovina
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
SKENDER LJILJANA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 151,40 HRK 604,98 HRK
SKENDER LJILJANA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.452,63 HRK 2.021,86 HRK
SKENDER LJILJANA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 983,28 HRK 1.408,49 HRK
SKENDER LJILJANA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.280,99 HRK 2.818,64 HRK
Ukupno 3.868,30 HRK 6.853,97 HRK