• Naziv: JURKOVIĆ DANKA
  • Naselje: Brloška Dubrava, 53226
  • Grad/Općina: Otočac
  • Županija: Ličko-senjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
JURKOVIĆ DANKA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 195,16 HRK 785,96 HRK
JURKOVIĆ DANKA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 2.310,43 HRK 13.165,47 HRK
JURKOVIĆ DANKA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 2.940,92 HRK 2.557,64 HRK
JURKOVIĆ DANKA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.679,39 HRK 3.439,15 HRK
JURKOVIĆ DANKA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.642,65 HRK 2.414,10 HRK
JURKOVIĆ DANKA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.804,40 HRK 3.982,49 HRK
JURKOVIĆ DANKA Nacionalna potpora Cijepljenje zbog bolesti kvrgave kože 2017 750,00 HRK 0,00 HRK
JURKOVIĆ DANKA Nacionalna potpora Mliječne krave 2017 1.178,59 HRK 0,00 HRK
Ukupno 12.501,54 HRK 26.344,81 HRK