• Naziv: KNEŽIĆ JANDRO
  • Naselje: Pecki, 44205
  • Grad/Općina: Petrinja
  • Županija: Sisačko-moslavačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
KNEŽIĆ JANDRO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 96,73 HRK 386,63 HRK
KNEŽIĆ JANDRO EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 439,05 HRK 2.559,73 HRK
KNEŽIĆ JANDRO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 937,02 HRK 1.307,62 HRK
KNEŽIĆ JANDRO EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 616,88 HRK 1.125,26 HRK
KNEŽIĆ JANDRO EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 831,11 HRK 1.822,66 HRK
Ukupno 2.920,79 HRK 7.201,90 HRK