• Naziv: ŠINKOVIĆ ZORICA
  • Naselje: Donja Zdenčina, 10450
  • Grad/Općina: Klinča Sela
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ŠINKOVIĆ ZORICA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 98,30 HRK 392,79 HRK
ŠINKOVIĆ ZORICA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.057,67 HRK 1.476,13 HRK
ŠINKOVIĆ ZORICA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 927,16 HRK 1.328,16 HRK
ŠINKOVIĆ ZORICA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 938,29 HRK 2.049,29 HRK
Ukupno 3.021,42 HRK 5.246,37 HRK