• Naziv: FABIJANIĆ SNJEŽANA
  • Naselje: Domagović, 10450
  • Grad/Općina: Jastrebarsko
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
FABIJANIĆ SNJEŽANA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 166,20 HRK 664,18 HRK
FABIJANIĆ SNJEŽANA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.790,70 HRK 2.496,48 HRK
FABIJANIĆ SNJEŽANA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.299,12 HRK 1.861,02 HRK
FABIJANIĆ SNJEŽANA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.586,69 HRK 3.465,54 HRK
Ukupno 4.842,71 HRK 8.487,22 HRK