• Naziv: FUSIĆ DRAŽEN
  • Naselje: Đurđevac, 48350
  • Grad/Općina: Đurđevac
  • Županija: Koprivničko-križevačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
FUSIĆ DRAŽEN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 707,92 HRK 2.853,64 HRK
FUSIĆ DRAŽEN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 5.663,08 HRK 7.818,28 HRK
FUSIĆ DRAŽEN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 3.738,58 HRK 5.355,51 HRK
FUSIĆ DRAŽEN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 6.757,31 HRK 14.759,22 HRK
Ukupno 16.866,89 HRK 30.786,65 HRK