• Naziv: LOPATAR IVAN
  • Naselje: Velika Ostrna, 10370
  • Grad/Općina: Dugo Selo
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
LOPATAR IVAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 104,14 HRK 416,25 HRK
LOPATAR IVAN EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 291,30 HRK 1.650,80 HRK
LOPATAR IVAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 999,87 HRK 1.392,15 HRK
LOPATAR IVAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 624,33 HRK 894,37 HRK
LOPATAR IVAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 881,97 HRK 1.940,36 HRK
Ukupno 2.901,61 HRK 6.293,93 HRK