• Naziv: TIBAN IVAN
  • Naselje: Velika Gorica, 10410
  • Grad/Općina: Velika Gorica
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
TIBAN IVAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 323,90 HRK 1.294,16 HRK
TIBAN IVAN EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 6.944,59 HRK 6.276,81 HRK
TIBAN IVAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 3.136,90 HRK 4.376,97 HRK
TIBAN IVAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.962,79 HRK 2.811,65 HRK
TIBAN IVAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 2.782,24 HRK 6.101,55 HRK
Ukupno 15.150,42 HRK 20.861,14 HRK