• Naziv: VUKALJEVIĆ PETAR
  • Naselje: Koritna, 31402
  • Grad/Općina: Semeljci
  • Županija: Osječko-baranjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
VUKALJEVIĆ PETAR EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 197,00 HRK 787,39 HRK
VUKALJEVIĆ PETAR EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.948,06 HRK 2.711,89 HRK
VUKALJEVIĆ PETAR EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.306,57 HRK 1.871,62 HRK
VUKALJEVIĆ PETAR EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.717,98 HRK 3.780,18 HRK
Ukupno 5.169,61 HRK 9.151,08 HRK