• Naziv: SAKOMAN MILAN
  • Naselje: Donja Zdenčina, 10450
  • Grad/Općina: Klinča Sela
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
SAKOMAN MILAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 119,37 HRK 477,12 HRK
SAKOMAN MILAN EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 690,90 HRK 536,58 HRK
SAKOMAN MILAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.229,60 HRK 1.613,62 HRK
SAKOMAN MILAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 800,04 HRK 1.146,05 HRK
SAKOMAN MILAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.025,62 HRK 2.249,30 HRK
Ukupno 3.865,53 HRK 6.022,67 HRK