• Naziv: MAJER KATICA
  • Naselje: Hrvatsko Polje, 53226
  • Grad/Općina: Otočac
  • Županija: Ličko-senjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
MAJER KATICA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 234,54 HRK 937,09 HRK
MAJER KATICA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 1.822,19 HRK 10.325,58 HRK
MAJER KATICA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 1.598,42 HRK 2.070,84 HRK
MAJER KATICA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 2.290,37 HRK 3.669,08 HRK
MAJER KATICA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.317,85 HRK 1.887,80 HRK
MAJER KATICA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.855,60 HRK 4.834,76 HRK
Ukupno 9.118,97 HRK 23.725,15 HRK