• Naziv: PAVLOVIĆ ANKA
  • Naselje: Križpolje, 53261
  • Grad/Općina: Brinje
  • Županija: Ličko-senjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
PAVLOVIĆ ANKA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 174,96 HRK 699,09 HRK
PAVLOVIĆ ANKA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 1.602,43 HRK 9.080,33 HRK
PAVLOVIĆ ANKA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 709,63 HRK 510,31 HRK
PAVLOVIĆ ANKA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.694,56 HRK 2.364,54 HRK
PAVLOVIĆ ANKA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.144,02 HRK 1.638,82 HRK
PAVLOVIĆ ANKA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.502,90 HRK 3.296,07 HRK
Ukupno 6.828,50 HRK 17.589,16 HRK