• Naziv: KAJFEŠ KATARINA
  • Naselje: Brlog, 53226
  • Grad/Općina: Otočac
  • Županija: Ličko-senjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
KAJFEŠ KATARINA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 408,43 HRK 1.632,09 HRK
KAJFEŠ KATARINA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 3.710,35 HRK 21.025,32 HRK
KAJFEŠ KATARINA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 4.674,69 HRK 5.841,73 HRK
KAJFEŠ KATARINA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 3.918,91 HRK 5.454,45 HRK
KAJFEŠ KATARINA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 2.652,56 HRK 3.799,74 HRK
KAJFEŠ KATARINA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 3.455,59 HRK 7.603,85 HRK
Ukupno 18.820,53 HRK 45.357,18 HRK