• Naziv: FUCAK DRAGUTIN
  • Naselje: Đurđevac, 48350
  • Grad/Općina: Đurđevac
  • Županija: Koprivničko-križevačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
FUCAK DRAGUTIN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 113,28 HRK 452,75 HRK
FUCAK DRAGUTIN EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 95,15 HRK 621,16 HRK
FUCAK DRAGUTIN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.097,38 HRK 1.531,56 HRK
FUCAK DRAGUTIN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 811,25 HRK 1.162,15 HRK
FUCAK DRAGUTIN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 973,35 HRK 2.134,59 HRK
Ukupno 3.090,41 HRK 5.902,21 HRK