• Naziv: MIHATOVIĆ LIVIO
  • Naselje: Mihatovići, 52446
  • Grad/Općina: Poreč
  • Županija: Istarska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
MIHATOVIĆ LIVIO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 71,16 HRK 284,18 HRK
MIHATOVIĆ LIVIO EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 148,14 HRK 839,37 HRK
MIHATOVIĆ LIVIO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 0,00 HRK 627,10 HRK
MIHATOVIĆ LIVIO EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 0,00 HRK 380,15 HRK
MIHATOVIĆ LIVIO EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 0,00 HRK 880,60 HRK
MIHATOVIĆ LIVIO EAGF Program za male poljoprivrednike - Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 678,71 HRK 337,45 HRK
MIHATOVIĆ LIVIO EAGF Program za male poljoprivrednike - preraspodijela plaćanja 2017 414,91 HRK 594,31 HRK
MIHATOVIĆ LIVIO EAGF Program za male poljoprivrednike - Program osnovnih plaćanja 2017 592,73 HRK 429,56 HRK
Ukupno 1.905,65 HRK 4.372,72 HRK