• Naziv: BERNOBIĆ ADRIJANO
  • Naselje: Vižinada, 52447
  • Grad/Općina: Vižinada
  • Županija: Istarska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
BERNOBIĆ ADRIJANO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 101,89 HRK 407,07 HRK
BERNOBIĆ ADRIJANO EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 7,05 HRK 39,93 HRK
BERNOBIĆ ADRIJANO EAFRD Upravljanje rizikom - Mjera 17 2017 605,42 HRK 3.430,68 HRK
BERNOBIĆ ADRIJANO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.090,35 HRK 1.530,04 HRK
BERNOBIĆ ADRIJANO EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 699,09 HRK 1.001,48 HRK
BERNOBIĆ ADRIJANO EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 972,44 HRK 2.123,99 HRK
Ukupno 3.476,24 HRK 8.533,19 HRK