• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Vlaka, 20355
  • Grad/Općina: Slivno
  • Županija: Dubrovačko-neretvanska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 53,95 HRK 215,51 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 516,87 HRK 719,38 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 349,55 HRK 500,74 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 455,58 HRK 1.002,78 HRK
Ukupno 1.375,95 HRK 2.438,41 HRK