• Naziv: KLEKAR MILKA
  • Naselje: Hrastovljan, 42232
  • Grad/Općina: Donji Martijanec
  • Županija: Varaždinska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
KLEKAR MILKA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 122,16 HRK 488,18 HRK
KLEKAR MILKA EAFRD Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene - Mjera 10 2017 87,00 HRK 493,06 HRK
KLEKAR MILKA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.095,97 HRK 1.663,94 HRK
KLEKAR MILKA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 850,51 HRK 1.218,41 HRK
KLEKAR MILKA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.049,47 HRK 2.301,51 HRK
Ukupno 3.205,11 HRK 6.165,10 HRK