• Naziv: BAKIĆ TOMISLAV
  • Naselje: Lučina, 20357
  • Grad/Općina: Slivno
  • Županija: Dubrovačko-neretvanska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
BAKIĆ TOMISLAV EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 89,85 HRK 358,99 HRK
BAKIĆ TOMISLAV EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 1.591,05 HRK 1.406,46 HRK
BAKIĆ TOMISLAV EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 862,18 HRK 1.200,32 HRK
BAKIĆ TOMISLAV EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 538,35 HRK 771,23 HRK
BAKIĆ TOMISLAV EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 760,55 HRK 1.673,22 HRK
Ukupno 3.841,98 HRK 5.410,22 HRK