• Naziv: TOLJAN BISERKA
  • Naselje: Križ Kamenica, 53261
  • Grad/Općina: Brinje
  • Županija: Ličko-senjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
TOLJAN BISERKA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 127,62 HRK 509,93 HRK
TOLJAN BISERKA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 1.160,63 HRK 6.576,71 HRK
TOLJAN BISERKA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 3.023,32 HRK 3.422,73 HRK
TOLJAN BISERKA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.226,03 HRK 1.706,47 HRK
TOLJAN BISERKA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 829,98 HRK 1.188,93 HRK
TOLJAN BISERKA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.080,71 HRK 2.377,60 HRK
TOLJAN BISERKA Nacionalna potpora Cijepljenje zbog bolesti kvrgave kože 2017 750,00 HRK 0,00 HRK
Ukupno 8.198,29 HRK 15.782,37 HRK