• Naziv: SERTIĆ MARA
  • Naselje: Brinje, 53260
  • Grad/Općina: Brinje
  • Županija: Ličko-senjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
SERTIĆ MARA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 381,82 HRK 1.525,61 HRK
SERTIĆ MARA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 3.059,48 HRK 17.337,05 HRK
SERTIĆ MARA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 8.505,35 HRK 7.294,83 HRK
SERTIĆ MARA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 3.697,74 HRK 5.160,24 HRK
SERTIĆ MARA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 2.198,30 HRK 3.149,01 HRK
SERTIĆ MARA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 3.279,59 HRK 7.192,46 HRK
SERTIĆ MARA Nacionalna potpora Cijepljenje zbog bolesti kvrgave kože 2017 1.652,06 HRK 0,00 HRK
SERTIĆ MARA Nacionalna potpora Mliječne krave 2017 2.481,25 HRK 0,00 HRK
Ukupno 25.255,59 HRK 41.659,20 HRK