• Naziv: KLOBUČARIĆ MARIJAN
  • Naselje: Orehovica, 40322
  • Grad/Općina: Orehovica
  • Županija: Međimurska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
KLOBUČARIĆ MARIJAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 343,16 HRK 1.371,16 HRK
KLOBUČARIĆ MARIJAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 3.689,34 HRK 5.153,84 HRK
KLOBUČARIĆ MARIJAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 3.067,47 HRK 4.394,20 HRK
KLOBUČARIĆ MARIJAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 3.275,53 HRK 7.154,10 HRK
Ukupno 10.375,50 HRK 18.073,30 HRK