• Naziv: KOLETIĆ STJEPAN
  • Naselje: Šušnjari, 10314
  • Grad/Općina: Križ
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
KOLETIĆ STJEPAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 81,49 HRK 325,74 HRK
KOLETIĆ STJEPAN EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 7,27 HRK 41,20 HRK
KOLETIĆ STJEPAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 782,44 HRK 1.089,27 HRK
KOLETIĆ STJEPAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 493,52 HRK 706,92 HRK
KOLETIĆ STJEPAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 690,29 HRK 1.518,54 HRK
Ukupno 2.055,01 HRK 3.681,67 HRK