• Naziv: BORIĆ ANKA
  • Naselje: Križ Kamenica, 53261
  • Grad/Općina: Brinje
  • Županija: Ličko-senjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
BORIĆ ANKA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 163,97 HRK 655,41 HRK
BORIĆ ANKA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 1.489,71 HRK 8.441,77 HRK
BORIĆ ANKA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 886,39 HRK 1.269,79 HRK
BORIĆ ANKA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.572,66 HRK 2.188,58 HRK
BORIĆ ANKA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.063,61 HRK 1.523,66 HRK
BORIĆ ANKA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.386,24 HRK 3.050,98 HRK
Ukupno 6.562,58 HRK 17.130,19 HRK