• Naziv: MILEUSNIĆ VERICA
  • Naselje: Kompolje, 53226
  • Grad/Općina: Otočac
  • Županija: Ličko-senjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
MILEUSNIĆ VERICA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 355,98 HRK 1.422,75 HRK
MILEUSNIĆ VERICA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 3.234,32 HRK 18.328,01 HRK
MILEUSNIĆ VERICA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 1.443,06 HRK 1.616,11 HRK
MILEUSNIĆ VERICA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 3.416,18 HRK 4.754,81 HRK
MILEUSNIĆ VERICA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 2.331,45 HRK 3.312,39 HRK
MILEUSNIĆ VERICA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 3.012,27 HRK 6.628,46 HRK
MILEUSNIĆ VERICA Nacionalna potpora Mliječne krave 2017 620,31 HRK 0,00 HRK
Ukupno 14.413,57 HRK 36.062,53 HRK