• Naziv: ŠURMIN DARKO
  • Naselje: Prilesje, 10340
  • Grad/Općina: Vrbovec
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ŠURMIN DARKO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 58,56 HRK 234,04 HRK
ŠURMIN DARKO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.103,48 HRK 1.594,66 HRK
ŠURMIN DARKO EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.039,24 HRK 1.488,68 HRK
ŠURMIN DARKO EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.013,44 HRK 2.217,49 HRK
ŠURMIN DARKO Nacionalna potpora Rasplodne krmače 2017 2.766,60 HRK 0,00 HRK
Ukupno 5.981,32 HRK 5.534,87 HRK