• Naziv: POLDRUGAČ NADA
  • Naselje: Majkovec, 10382
  • Grad/Općina: Sveti Ivan Zelina
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
POLDRUGAČ NADA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 193,21 HRK 772,03 HRK
POLDRUGAČ NADA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 970,47 HRK 1.371,89 HRK
POLDRUGAČ NADA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 2.053,28 HRK 2.901,69 HRK
POLDRUGAČ NADA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.577,66 HRK 2.260,06 HRK
POLDRUGAČ NADA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.844,24 HRK 4.028,41 HRK
Ukupno 6.638,86 HRK 11.334,08 HRK