• Naziv: MIHALIC STJEPAN
  • Naselje: Polonje Tomaševečko, 10383
  • Grad/Općina: Sveti Ivan Zelina
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
MIHALIC STJEPAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 93,76 HRK 374,71 HRK
MIHALIC STJEPAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.006,66 HRK 1.408,42 HRK
MIHALIC STJEPAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 781,39 HRK 1.119,27 HRK
MIHALIC STJEPAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 895,19 HRK 1.955,19 HRK
Ukupno 2.777,00 HRK 4.857,59 HRK