• Naziv: ZMIŠLJA STJEPAN
  • Naselje: Donje Orešje, 10380
  • Grad/Općina: Sveti Ivan Zelina
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ZMIŠLJA STJEPAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 80,11 HRK 320,06 HRK
ZMIŠLJA STJEPAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 921,51 HRK 1.397,59 HRK
ZMIŠLJA STJEPAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 428,90 HRK 614,47 HRK
ZMIŠLJA STJEPAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 687,96 HRK 1.508,76 HRK
Ukupno 2.118,48 HRK 3.840,88 HRK