• Naziv: ROŽIĆ DAMIR
  • Naselje: Stupno, 44000
  • Grad/Općina: Sisak
  • Županija: Sisačko-moslavačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ROŽIĆ DAMIR EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 129,57 HRK 518,13 HRK
ROŽIĆ DAMIR EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 576,86 HRK 3.268,73 HRK
ROŽIĆ DAMIR EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.244,89 HRK 1.733,32 HRK
ROŽIĆ DAMIR EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 777,62 HRK 1.113,93 HRK
ROŽIĆ DAMIR EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.098,32 HRK 2.416,12 HRK
Ukupno 3.827,26 HRK 9.050,23 HRK