• Naziv: RUMIHA PAVAO
  • Naselje: Lenišće, 49215
  • Grad/Općina: Tuhelj
  • Županija: Krapinsko-zagorska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
RUMIHA PAVAO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 148,71 HRK 594,24 HRK
RUMIHA PAVAO EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 561,57 HRK 3.182,19 HRK
RUMIHA PAVAO EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 2.020,71 HRK 1.700,41 HRK
RUMIHA PAVAO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.440,09 HRK 2.009,87 HRK
RUMIHA PAVAO EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 835,54 HRK 1.196,98 HRK
RUMIHA PAVAO EAGF Privremena izvanredna pomoć - mlijeko i mliječni proizvodi 2017 385,63 HRK 385,63 HRK
RUMIHA PAVAO EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.277,39 HRK 2.801,42 HRK
Ukupno 6.669,64 HRK 11.870,74 HRK