• Naziv: GALIĆ DANICA
  • Naselje: Paukovec, 10382
  • Grad/Općina: Sveti Ivan Zelina
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
GALIĆ DANICA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 142,37 HRK 568,80 HRK
GALIĆ DANICA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 926,94 HRK 819,07 HRK
GALIĆ DANICA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.517,49 HRK 2.137,83 HRK
GALIĆ DANICA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.041,20 HRK 1.491,54 HRK
GALIĆ DANICA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.358,77 HRK 2.967,88 HRK
Ukupno 4.986,77 HRK 7.985,12 HRK