• Naziv: ĐURIČIĆ MARIJAN
  • Naselje: Bolč, 10344
  • Grad/Općina: Farkaševac
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ĐURIČIĆ MARIJAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 428,12 HRK 1.710,66 HRK
ĐURIČIĆ MARIJAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 3.321,15 HRK 6.252,29 HRK
ĐURIČIĆ MARIJAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 2.826,39 HRK 4.048,79 HRK
ĐURIČIĆ MARIJAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 4.063,39 HRK 8.925,15 HRK
Ukupno 10.639,05 HRK 20.936,89 HRK