• Naziv: FORGAČ IVKICA
  • Naselje: Marinovec Zelinski, 10380
  • Grad/Općina: Sveti Ivan Zelina
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
FORGAČ IVKICA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 250,48 HRK 1.000,98 HRK
FORGAČ IVKICA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 2.689,80 HRK 3.761,82 HRK
FORGAČ IVKICA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 2.151,52 HRK 3.082,06 HRK
FORGAČ IVKICA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 2.391,17 HRK 5.222,68 HRK
FORGAČ IVKICA Nacionalna potpora Rasplodne krmače 2017 3.710,00 HRK 0,00 HRK
Ukupno 11.192,97 HRK 13.067,54 HRK