• Naziv: BIČAK DRAGUTIN
  • Naselje: Sveti Ivan Zelina, 10380
  • Grad/Općina: Sveti Ivan Zelina
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
BIČAK DRAGUTIN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 88,55 HRK 353,72 HRK
BIČAK DRAGUTIN EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 1.965,80 HRK 2.815,94 HRK
BIČAK DRAGUTIN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 950,70 HRK 1.329,51 HRK
BIČAK DRAGUTIN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 771,98 HRK 1.105,88 HRK
BIČAK DRAGUTIN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 844,95 HRK 1.845,52 HRK
Ukupno 4.621,98 HRK 7.450,57 HRK