• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Radoišće, 10383
  • Grad/Općina: Sveti Ivan Zelina
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 60,18 HRK 242,68 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 647,87 HRK 904,14 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 403,78 HRK 578,37 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 574,68 HRK 1.255,12 HRK
Ukupno 1.686,51 HRK 2.980,31 HRK