• Naziv: MUŠAK STJEPAN
  • Naselje: Pogančec, 10346
  • Grad/Općina: Preseka
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
MUŠAK STJEPAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 288,69 HRK 1.153,57 HRK
MUŠAK STJEPAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 2.796,15 HRK 3.901,81 HRK
MUŠAK STJEPAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 2.299,25 HRK 3.293,66 HRK
MUŠAK STJEPAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 2.479,93 HRK 5.438,63 HRK
MUŠAK STJEPAN Nacionalna potpora Mliječne krave 2017 450,29 HRK 0,00 HRK
Ukupno 8.314,31 HRK 13.787,67 HRK