• Naziv: KOS DRAGUTIN
  • Naselje: Hrnjanec, 10382
  • Grad/Općina: Sveti Ivan Zelina
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
KOS DRAGUTIN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 85,23 HRK 340,72 HRK
KOS DRAGUTIN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 912,23 HRK 1.280,32 HRK
KOS DRAGUTIN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 708,50 HRK 1.014,87 HRK
KOS DRAGUTIN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 813,81 HRK 1.777,67 HRK
Ukupno 2.519,77 HRK 4.413,58 HRK