• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Sveti Ivan Zelina, 10380
  • Grad/Općina: Sveti Ivan Zelina
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 3,85 HRK 15,19 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 93,36 HRK 129,99 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - preraspodijela plaćanja 2017 234,31 HRK 335,56 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - Program osnovnih plaćanja 2017 82,45 HRK 181,29 HRK
Ukupno 413,97 HRK 662,03 HRK