• Naziv: MÜLER AGNEZA
  • Naselje: Satnica Đakovačka, 31421
  • Grad/Općina: Satnica Đakovačka
  • Županija: Osječko-baranjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
MÜLER AGNEZA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 231,06 HRK 923,64 HRK
MÜLER AGNEZA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 2.292,56 HRK 3.199,25 HRK
MÜLER AGNEZA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.390,74 HRK 1.992,28 HRK
MÜLER AGNEZA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 2.033,27 HRK 4.318,88 HRK
Ukupno 5.947,63 HRK 10.434,05 HRK