• Naziv: HABUZIN ANKICA
  • Naselje: Cepidlak, 48213
  • Grad/Općina: Sveti Ivan Žabno
  • Županija: Koprivničko-križevačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
HABUZIN ANKICA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 311,86 HRK 1.246,17 HRK
HABUZIN ANKICA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 3.015,12 HRK 4.220,89 HRK
HABUZIN ANKICA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 998,17 HRK 1.429,93 HRK
HABUZIN ANKICA EAGF Privremena izvanredna pomoć - mlijeko i mliječni proizvodi 2017 385,63 HRK 385,63 HRK
HABUZIN ANKICA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 2.679,11 HRK 5.875,51 HRK
HABUZIN ANKICA Nacionalna potpora Mliječne krave 2017 1.100,70 HRK 0,00 HRK
Ukupno 8.490,59 HRK 13.158,13 HRK